murowa

Encyklopedia PWN

olbrzymkowce, Cyatheales,
rząd obejmujący większość przedstawicieli podklasy paproci cienkozarodniowych oraz przeważającą część współcz. paproci, w tym też większość pol. przedstawicieli;
stonogi, Oniscoidea,
podrząd równonogów;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
zanokcica, zw. rutą skalną, Asplenium,
rodzaj roślin z rodziny zanokcicowatych, z ok. 700 gat., ze strefy umiarkowanej i międzyzwrotnikowej;
Zvishavane, dawniej Shabani,
m. w środkowym Zimbabwe, na wschód od miasta Bulawajo;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia