multipletem izospinowym

Encyklopedia PWN

izospin
[gr.-ang.],
spin izotopowy, I,
liczba kwantowa stosowana przy klasyfikacji hadronów, wprowadzona w celu rozróżnienia cząstek o podobnych właściwościach, różniących się ładunkiem elektrycznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia