morskie

Encyklopedia PWN

Włodarski Marek, właśc. Henryk Streng, ur. 17 IV 1903, Lwów, zm. 23 V 1960, Warszawa,
malarz;
konflikty zbrojne między państwem Izrael a państwami arabskimi, z których największe wybuchły 1948–49, 1956–57, 1967, 1973 i (ograniczony do terenu Libanu) 1982.
Wschodnich Wiatrów, Prąd, Antarktyczny Prąd Wsteczny, Antarktyczny Prąd Brzegowy, Dryf Wiatrów Wschodnich, ang. East Wind Drift,
powierzchniowy przybrzeżny prąd morski w Antarktyce;
Wschodnioaustralijski, Prąd, East Australian Current,
powierzchniowy ciepły prąd morski w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego;
Zachodni Prąd Arktyczny, Prąd Transarktyczny,
powierzchniowy, płynący pod pokrywą lodową, prąd morski w Oceanie Arktycznym;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia