monochromatyczne

Encyklopedia PWN

Goyen
[chọ:jən]
Jan van Wymowa, ur. 13 I 1596, Lejda, zm. 27 IV 1656, Haga,
holenderski malarz i rysownik.
Heda Willem Claesz, ur. ok. 1593, zm. ok. 1680, Haarlem,
malarz holenderski;
zjawisko superpozycji fal świetlnych; interferencja fal.
malarstwo charakteryzujące się drobiazgowym opracowaniem szczegółów, specyficzną perspektywą, linearyzmem, rezygnacją z modelowania formy, a także zastosowaniem złota, m.in. w malarstwie religijnym;
Jing Hao, Cing Hao, zw. też Haoran, Hongguzi, daty życia nieznane,
malarz chiński;
urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia