monochromatyczną

Encyklopedia PWN

urządzenie optyczno-elektroniczne przetwarzające obraz obserwowanej sceny na sygnał elektryczny, tzw. sygnał wizyjny, zakodowany w jednym z systemów telewizyjnych (np. PAL, SECAM, NTSC);
kamera termowizyjna, kamera termalna, termowizor,
urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów (odwzorowania obrazu termalnego obiektów);
kandela
[łac. candela ‘świeca’],
cd,
jednostka światłości, podstawowa w układzie SI;
koloryt
[wł. < łac.],
zespół barw nadający ogólny ton kompozycji malarskiej;
dział krystalografii obejmujący metody badania monokryształów i ciał polikrystalicznych wykorzystujące dyfrakcję promieni rentgenowskich na sieciach przestrzennych kryształów (dyfrakcja fal).
jedna z metod badania monokryształów, wykorzystująca dyfrakcję promieni rentgenowskich na sieciach krystal.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia