monochromatyczną

Encyklopedia PWN

Debré Olivier, ur. 14 IV 1920, Paryż, zm. 2 VI 1999, tamże,
malarz francuski;
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
elipsometr
[gr.],
przyrząd opt. do badania różnych właściwości powierzchni przez pomiar zmiany stanu polaryzacji światła odbitego od tej powierzchni;
en camaïeu
[ã kamajọ̈; fr.],
odmiana malarstwa monochromatycznego polegająca na stosowaniu kilku odcieni jednego koloru (imituje płaskorzeźbę na kamei);
en grisaille
[ã grizạ:j; fr.],
odmiana malarstwa monochromatycznego polegająca na stosowaniu kilku odcieni szarego koloru, co daje w efekcie malowidło przypominające płaskorzeźbę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia