monochromatyczną

Encyklopedia PWN

achromatopsja
[gr. achrṓmatos ‘bezbarwny’, ópsis ‘widzenie’],
med. całkowite niewidzenie barw;
chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.
Beksiński Zdzisław, ur. 24 II 1929, Sanok, zm. 21 II 2005, Warszawa,
malarz, fotografik, grafik, rzeźbiarz;
prawo określające osłabienie monochromatycznej wiązki światła przechodzącej przez roztwór substancji pochłaniającej światło w nie pochłaniającym go rozpuszczalniku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia