molekularne

Encyklopedia PWN

Bajew Aleksandr A., ur. 4 I 1904, Czyta, zm. 31 XII 1994, Moskwa,
biochemik rosyjski;
w. w woj. wielkopol. (pow. poznański, gmina Kórnik), nad zarastającym Jez. Borowieckim;
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
Cierniewski Czesław Stanisław, ur. 6 IV 1946, Krotoszyn, zm. 24 X 2013, Łódź,
biolog molekularny, biochemik;
chem. stan, w którym pojedynczy elektron bierze udział w tworzeniu więcej niż 1 wiązania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia