molekularna

Encyklopedia PWN

fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
inżynieria kryształów, inżynieria ciała stałego,
dział chemii supramolekularnej zajmujący się projektowaniem struktury org. ciał stałych;
Jerzmanowski Andrzej, ur. 13 XI 1946, Warszawa,
biolog molekularny;
Kaczmarek Leszek, ur. 31 V 1957, Warszawa,
neurobiolog;
Koj Aleksander, ur. 26 II 1935, Gana,
biolog molekularny i biochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia