modalną

Encyklopedia PWN

system notacji muz. powstały na przeł. XII i XIII w., służący do zapisywania zwłaszcza muzyki wielogłosowej;
mat., statyst. → moda.
dział logiki formalnej zajmujący się modalnościami, takimi jak: możliwość, konieczność, niemożliwość i przypadkowość;
harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
muz.:
log. pojęcie logiki tradycyjnej (Arystoteles), odnoszące się do charakterystyki zdań pod względem sposobu stwierdzania przez nie faktów, tj. stopnia kategoryczności (pewności), z jaką zdania coś orzekają
modalizm
[łac.],
muz. struktura muz. (pojmowana zwykle jako następstwo dźwięków), charakterystyczna dla systemu modalnego, panującego gł. w starożytności i średniowieczu, operującego skalami różnymi od skal (trybów) systemu dur-moll, np. pentatoniką, tzw. skalami modalnymi (zw. też kośc.), później skalą 12-dźwiękową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia