mocny

Encyklopedia PWN

kwasy, które w roztworach (przy dostatecznie dużym rozcieńczeniu) całkowicie dysocjują na jony, tj. ich stopień dysocjacji elektrolitycznej jest równy 1.
Arrhenius
[arẹ:niüs]
Svante August, ur. 19 II 1859, Vik k. Uppsali, zm. 2 X 1927, Sztokholm,
szwedzki fizykochemik i astrofizyk.
samorzutny proces rozpadu cząsteczek elektrolitów (kwasów, zasad, soli) w roztworach na dodatnio i ujemnie naładowane cząstki, tj. jony;
albatrosy, Diomedeidae,
rodzina ptaków z rzędu rurkonosych;
grupa ras kur pochodzenia azjat. lub europejskich;
chmura jonowa, atmosfera jonowa,
w roztworze elektrolitu otoczenie danego jonu (zw. jonem centralnym) składające się z jonów o przeciwnym znaku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia