mlecznym

Encyklopedia

mleczne rurki, mleczniki, latycifery,
bot. pojedyncze, silnie wydłużone, często rozgałęzione komórki z wieloma jądrami (m.r. nieczłonowane) lub szeregi komórek (m.r. członowane), zawierające lateks (sok mleczny);
Mleczna Dziura, Jaskinia Aksamitka, Mliečna diera, jaskyňa Aksamitka,
największa i najbardziej znana jaskinia Pienin, na Słowacji, w południowym krańcu Pienin właściwych;
nieprzezroczyste, białe szkło, otrzymywane przez dodanie do masy szklanej popiołu kostnego (szkło kostne) lub tlenku cyny;
astr. jasny pas światła rozciągający się na nocnym niebie wzdłuż równika galaktycznego, nachylonego pod kątem ok. 62° do równika niebieskiego;
zespół zębów młodego ssaka;
bryt. rasa owiec;
biochem. disacharyd zbudowany z reszt d-galaktozy i d-glukozy, → laktoza.
szkło nieprzezroczyste, o białej barwie, → szkło mącone.
zootechn. wydajność mleczna samic ssaków zwierząt gospodarskich o użytkowości mlecznej, mierzona w kilogramach lub w litrach, w skali rocznej lub w okresie laktacji;
bydło domowe, Bos taurus,
gat. zwierząt hodowanych gł. w celu pozyskiwania mięsa, mleka, skóry i siły pociągowej, zaliczany do rodziny bydłowatych, Bovidae (podrzędu przeżuwaczy, rzędu parzystokopytnych).
gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych (ponad 200) z klasy dwuliściennych, występujące w stanie dzikim oraz uprawiane, dostarczające kauczuku,
anat. zespół zębów jamy gębowej kręgowców.
zachodzący w żywych organizmach enzymatyczny proces łączenia aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe o specyficznej sekwencji aminokwasów, uwarunkowany genetycznie.
czekolada
[azteckie xococ ‘kwaśny’, ‘gorzki’, ‘korzenny’, atl ‘woda’],
wyrób cukierniczy trwały, wytwarzany z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego i cukru pudru oraz — w zależności od rodzaju czekolady — dodatków: mleka w proszku, orzechów, waniliny, cynamonu, kawy i in.
eksterier
[fr. < łac.],
pokrój,
zootechn. ogólny zewn. wygląd zwierzęcia charakterystyczny dla danego gat., rasy lub odmiany;
gumowe drzewo, właśc. figowiec sprężysty, Ficus elastica,
gatunek z rodzaju figowiec.

Materiały dodatkowe

Praslin — wyspa dziwnych palm
Teneryfa — najwyższa z Wysp Kanaryjskich

Słownik języka polskiego

mleczny
1. «związany z mlekiem, przyrządzony na mleku»
2. «mający kolor mleka»
3. «o zwierzętach hodowlanych: dający dużo mleka»
4. «mający związek z cieczą zawartą w komórkach roślin»
Droga Mleczna «zbiorowisko bardzo odległych gwiazd, tworzące smugę świetlną na niebie»
mięsno-mleczny «hodowany ze względu na mięso i mleko»
rurki mleczne «długie, rozgałęzione komórki roślin, wydzielające sok mleczny»
szkło mącone, alabastrowe, mleczne «szkło nieprzezroczyste, białe, stosowane głównie na osłony źródeł światła»
zęby mleczne «pierwsze zęby u dzieci i młodych ssaków»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia