mleczarskie

Encyklopedia PWN

dział gospodarki związany z produkcją mleka, jego skupem, transportem i przerobem, gł. w zakładach mleczarskich (mleczarniach) na mleko konsumpcyjne, mleczne napoje fermentowane, mleko w proszku, mleko zgęszczone, sery, masło i in.; m. obejmuje także magazynowanie i dystrybucję gotowych produktów.
ruch społeczno-gospodarczy obejmujący organizacje i instytucje spółdzielcze oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo.
organizacja spółdzielczości wiejskiej, utworzona 1948 pod nazwą Centrala Roln. Spółdzielni (CRS) „Samopomoc Chłopska”, zrzeszająca wojew. i powiatowe związki gminnych spółdzielni oraz gminne spółdzielnie;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Colonia del Sacramento
[kolọnia del sakramẹnto],
m. w południowym Urugwaju, nad La Platą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia