minorem macierzy

Encyklopedia PWN

mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
minor
[łac.],
mat. dla dowolnej macierzy — wyznacznik macierzy kwadratowej utworzonej z danej przez wykreślenie pewnej liczby wierszy i pewnej liczby kolumn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia