minikomputerami

Encyklopedia PWN

inform. nazwa, którą obecnie niekiedy określa się serwer.
Digital Equipment Corporation
[dı̣dżıtəl ekuı̣pmənt ko:rpərẹıszən]
(DEC),
amerykańska firma informatyczna (jedna z największych na świecie), specjalizująca się w wytwarzaniu sprzętu i oprogramowania dla zastosowań przemysłowych, laboratoryjnych i badawczych; założona VIII 1957 przez K. Olsena i H. Andersona, z siedzibą w Maynard (stan Massachusetts);
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
UNIX
[jụ:nıks] Wymowa,
pocz. UNICS, ang. Uniplexed Information and Computing Service,
inform. ogólna nazwa wielodostępnych i wieloprogramowych systemów operacyjnych, które definiują jednolite, standardowe środowisko działania programów i umożliwiają łatwe przenoszenie programów użytkowych między różnymi systemami informatycznymi;
brama, wrota,
inform. urządzenie teleinformatyczne umożliwiające przesyłanie danych między lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), między sieciami lokalnymi a sieciami rozległymi (WAN) lub między siecią lokalną a komputerem gł. czy minikomputerem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia