mikrokomputerami

Encyklopedia PWN

inform. ręczne urządzenie peryferyjne do wprowadzania danych do komputera, ważny element graficznego interfejsu użytkownika;
PC Wymowa, ang. Personal Computer Wymowa,
inform. ogólna nazwa mikrokomputerów (komputer) przeznaczonych do użytku domowego lub biurowego dla jednego użytkownika;
inform. zestaw funkcji, procedur i zmiennych, z których może korzystać programista przy tworzeniu programów wypisujących informację na monitorze komputera lub na drukarce w postaci graficznej;
Tajpej, Taibei,
stolica Tajwanu, w północnej części wyspy Tajwan, w górskiej kotlinie nad rz. Danshui He, w pobliżu jej ujścia do Cieśn. Tajwańskiej.
urządzenie radiokomunik. nadawczo-odbiorcze, stanowiące wyposażenie abonenta systemu telefonii komórkowej;
teletekst
[gr.-łac.],
usługa telewizyjna polegająca na przesyłaniu w sygnale telewizyjnym (zwykle w czasie trwania impulsów wygaszania pionowego; telewizja) dodatkowych informacji, w postaci zakodowanych cyfrowo znaków alfanumerycznych i graficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia