mikrokomputerami

Encyklopedia PWN

mikrokomputer
[gr.-ang.],
inform. nazwa, którą określa się komputery osobiste i stacje robocze; → komputer.
amer. firma, zał. 1968, produkująca części do komputerów, w szczególności mikroprocesory klasy CISC i układy scalone;
jednostka centralna, ang. Central Processing Unit (CPU),
inform. część komputera zawierająca procesory wraz z ich pamięcią podręczną;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
Białko Michał, ur. 19 VI 1929, Baranowicze (obecnie na Białorusi), zm. 1 VII 2020, Gdańsk,
elektronik;
Digital Equipment Corporation
[dı̣dżıtəl ekuı̣pmənt ko:rpərẹıszən]
(DEC),
amerykańska firma informatyczna (jedna z największych na świecie), specjalizująca się w wytwarzaniu sprzętu i oprogramowania dla zastosowań przemysłowych, laboratoryjnych i badawczych; założona VIII 1957 przez K. Olsena i H. Andersona, z siedzibą w Maynard (stan Massachusetts);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia