mikrointerwalikę

Encyklopedia PWN

mikrointerwał
[gr.-łac.],
mikroton,
muz. interwał mniejszy od półtonu, np. ćwierćton;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia