mikrobiologia stosowana

Encyklopedia PWN

jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
genetyka
[gr. genétēs < génesis ‘narodzenie’, ‘pochodzenie’],
nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów;
Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk, ur. 13 II 1916, Kraków, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
mikrobiolog, działacz polityczny.
mykologia
[gr. mýkēs ‘grzyb’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o grzybach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia