migotania

Encyklopedia PWN

biol. fizjologicznie najniższa częst. regularnie padających na tę samą część siatkówki obrazów (np. kadrów film., błysków świetlnych), przy której układ wzrokowy już nie rozróżnia poszczególnych impulsów, lecz odbiera je jako obraz ciągły.
migotanie gwiazd, scyntylacje,
astr. szybkie zmiany jasności gwiazd spowodowane nieregularnymi ruchami atmosfery ziemskiej.
med. zaburzenie rytmu serca;
med. zaburzenie rytmu serca;
silnie trujące alkaloidy steroidowe;
LCD, ang. Liquid Crystal Display, ekran ciekłokrystaliczny, wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
ekran, na którym obraz powstaje wskutek zmiany właściwości optycznych ciekłych kryształów pod wpływem pola elektrycznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia