mieszanej

Encyklopedia PWN

park narodowy zał. 1960, o pow. 8199 ha, pod ochroną ścisłą 500 ha (2022), u ujścia Odry na wyspie Wolin, wraz z pasem wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego o szer. 1 mili mor.;
asfalt
[gr.],
mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów, czarna lub brunatna masa o szklistym połysku;
Banco de Portugal
[bạ̃ŋku də purtugạl],
portugalski bank centralny, założony 1846, z siedzibą w Lizbonie;
Bank Meksyku, Banco de México,
meksykański bank centralny, założony 1925, z siedzibą w Meksyku;
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
maszyna do mieszania suchych składników mieszanki betonowej (cement, kruszywo) między sobą i z wodą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia