mieszanej

Encyklopedia PWN

Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, na obszarze Garbu Gielniowskiego, nad Kamienną i Zalewem Bliżyńskim, na północnym skraju Puszczy Świętokrzyskiej;
chór
[gr. chorós],
muz.:
czaszkowe nerwy, nerwy mózgowe,
pary (prawy i lewy) nerwów wychodzące z odpowiednich części mózgu kręgowców;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia