mieszanej

Encyklopedia PWN

ekon. zbywalny papier wartościowy na okaziciela emitowany przez fundusze inwestycyjne zamknięte i mieszane;
Lenglen
[lãglạ̃]
Suzanne, ur. 24 V 1899, Paryż, zm. 4 VII 1938, tamże,
tenisistka francuska;
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
Navratilova Martina, ur. 18 X 1956, Praga,
tenisistka czeska, od 1981 reprezentantka USA;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia