miesięczną

Encyklopedia PWN

wet. choroba koni, nieropne, przewlekłe zapalenie oczu;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
Król John, ur. 26 X 1910, Cleveland, zm. 3 III 1996, Filadelfia,
kardynał amer., pochodzenia polskiego.
Nowa Gwinea, ang. New Guinea, indonez. Irian,
wyspa na Oceanie Spokojnym, w Melanezji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia