miejska

Encyklopedia PWN

miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, na zachodnim skraju Wysoczyzny Kaliskiej, nad Dąbroczną (prawy dopływ Orli).
artyst. szkoła zawodowa, utworzona 1920 w miejsce byłej Klasy Rysunkowej;
komuna miejska, łac. communitas civium
[communis ‘wspólny’, ‘powszechny’, civis ‘obywatel’],
gmina, organizacja samorządowa w średniow. miastach Europy, obejmująca członków gminy powstałej w wyniku uniezależniania się miast od terytorialnej władzy feudalnej.
w średniowieczu organ samorządowy miasta lokowanego na prawie niemieckim, sprawujący bieżący zarząd, sądownictwo (dzielone z ławą sądową), a także prawodawstwo;
przedstawicielstwo społeczności Warszawy wobec administracji ros. i nieformalna władza w mieście;
w dawnych miastach urząd, pomieszczenia (w ratuszu lub osobnym budynku) i urządzenia służące do obowiązkowego ważenie towarów przeznaczonych na sprzedaż na rynku miejskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia