mińskiego

Encyklopedia PWN

miński, obwód, białorus. Minskaja wobłaść, Minskaja voblasc', ros. Minskaja obłast', Minskaja oblast',
pow. ziemski w środkowowschodniej części woj. mazow.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia