miękkiej

Encyklopedia PWN

miękki werniks, fr. vernis mou,
technika graficzna wgłębna, trawiona, także nazwa odbitki wykonanej w tej technice;
fiz. układy, których nie można zaklasyfikować ani jako ciecze, ani jako ciała stałe; zalicza się do nich m.in. ciekłe kryształy, piany, zole, żele.
wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie.
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
składnik miękkiej gumy będący produktem reakcji olejów roślinnych z chlorkiem siarki lub siarką:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia