międzywęzłowych

Encyklopedia PWN

roztwór stały, kryształ mieszany,
chemicznie jednorodna, stanowiąca jedną fazę stałą, mieszanina 2 (lub więcej) substancji;
faza stała (zwykle dwu- lub trójskładnikowa), składająca się albo wyłącznie z pierwiastków metalicznych, albo z pierwiastków metalicznych i niemetalicznych, mająca właściwości pośrednie między właściwościami roztworu stałego i typowego związku chem. o wiązaniach jonowych lub kowalencyjnych.
składnik strukturalny wielu stopów żelaza będący roztworem stałym międzywęzłowym węgla (maks. 2,06%) w żelazie γ;
węglik żelaza Fe3C, składnik strukturalny wielu stopów żelaza;
rodzaj defektów struktury krystalicznej;
defekty struktury krystalicznej, defekty sieciowe, defekty ciał stałych,
trwałe zaburzenia charakterystycznego dla danej substancji krystalicznej okresowego rozmieszczenia przestrzennego atomów (jonów, cząsteczek).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia