mezosfer��

Encyklopedia PWN

mezo-
[gr. mésos ‘środkowy’],
przedrostek, w wyrazach złożonych oznacza: środkowy, pośredni; np. mezosfera.
ozonosfera
[gr.],
warstwa ozonowa,
warstwa atmosfery ziemskiej o podwyższonej zawartości ozonu; znajduje się w stratosferze na wys. 15–50 km z maksimum koncentracji ozonu na wys. 20–30 km;
największa (ok. 84% objętości Ziemi) i najbardziej masywna (ok. 67% masy Ziemi) sfera kuli ziemskiej;
stratopauza
[łac.-gr.],
warstwa przejściowa w atmosferze ziemskiej, oddzielająca stratosferę od mezosfery.
termosfera
[gr.],
warstwa atmosfery ziemskiej znajdująca nad mezosferą, na wys. od 80–85 do 500–600 km;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia