metodologiczny

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd przyznający w poznaniu dominującą rolę rozumowi, a nie doświadczeniu.
anarchizm metodologiczny, anarchizm teoretyczny,
stanowisko współczesnej filozofii nauki zaproponowane przez P.K. Feyerabenda
kierunek w metodologii, postulujący maksymalną formalizację nauki.
ekon. postępowanie zgodne z posiadaną wiedzą, niezależnie od tego, czy jej stan jest zgodny z obiektywną rzeczywistością.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia