metoda Czochralskiego

Encyklopedia PWN

jedna z metod hodowania monokryształów przez krystalizację z substancji stopionej;
Czochralski Jan, pseud. Jan Pałucki, ur. 23 X 1885, Kcynia, zm. 22 IV 1953, Poznań,
polski chemik, metaloznawca, twórca podstaw nowoczesnej elektroniki.
kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
pojedynczy kryształ lub krystalit nie wykazujący zrostów, pęknięć i wrostków innych substancji;
związek galu i arsenu;
krzem, Si, silicum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 14;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia