metod������������������

Encyklopedia PWN

radiowęglowa metoda, metoda węglowa,
fiz. jedna z metod → datowania izotopowego.
wiązań walencyjnych metoda, metoda VB, (od ang. Valence Bond),
w mechanice kwantowej jedna z metod wariacyjnych stosowanych do opisu struktury elektronowej cząsteczek;
przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
grupa metod ochrony roślin polegających na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych, poprawiających warunki siedliskowe roślin uprawnych i równocześnie pogorszających warunki bytowania chwastów, szkodników i patogenów roślin.
amoniakalna metoda, metoda Solvaya,
przemysłowa metoda otrzymywania sody (węglanu sodu, Na2CO3) z chlorku sodu (NaCl);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia