metod������������������

Encyklopedia PWN

izotopowych wskaźników metoda, metoda atomów znaczonych (znakujących),
metoda śledzenia drogi określonego pierwiastka (związku chemicznego lub masy materiału) w badanym układzie
Kabata metoda leczenia, metoda proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
chem. metoda ilościowego oznaczania azotu;
metoda wykrywania azotu, fluorowców i siarki w związkach org.;
przem. metoda otrzymywania sody (węglanu sodu), Na2CO3;
metody badania osobowości wykorzystujące mechanizm projekcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia