metod������������������

Encyklopedia PWN

zootomia
[gr.],
zool. nauka o metodach dokonywania sekcji zwierząt dla poznania ich budowy wewnętrznej;
dzieci 8–11-letnie należące do drużyn zuchowych, wchodzących w skład ZHP;
Żniniewicz Jan Norbert, ur. 1872, zm. 1952,
lekarz balneolog;
Żylicz Maciej, ur. 21 IX 1953, Gdańsk,
biolog molekularny;
med. metoda odżywiania chorego w przypadku, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe,
żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia