metod������������������

Encyklopedia PWN

grupa metod ochrony roślin polegająca na czynnym wykorzystaniu żywych organizmów do utrzymywania niskiej liczebności populacji organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych;
Bobathów metoda leczenia, metoda stymulacji proprioceptywnej,
med. jedna z metod w rehabilitacji;
Bridgmana–Stockbargera metoda
[m. brıdżmena stokbardżera],
jedna z metod hodowania monokryształów z substancji stopionych.
roln. grupa metod ochrony roślin polegających na stosowaniu pestycydów w celu zapobieżenia porażeniu roślin przez agrofagi lub w celu zniszczenia tych, które już zaatakowały uprawę;
jedna z metod hodowania monokryształów przez krystalizację z substancji stopionej;
jedna z metod w rehabilitacji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia