metod������������������

Encyklopedia PWN

stosunek zmiany wartości sygnału analitycznego do odpowiadającej jej zmiany stężenia lub masy oznaczanego składnika;
w mechanice kwantowej przybliżona metoda opisu stanu układu wielu jednakowych cząstek o spinie połówkowym, np. elektronów w cząsteczce czy atomie lub nukleonów w jądrze.
w chemii kwantowej prosta, półempiryczna metoda obliczania energii elektronów w cząsteczkach zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych.
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
stycznych metoda, metoda Newtona,
mat. jedna z najefektywniejszych metod przybliżonego rozwiązywania równań postaci f(x) = 0, gdzie f: [a, b] → ℝ jest funkcją rosnącą, różniczkowalną, wypukłą i f(a) < 0 < f(b);
wymuszania metoda, metoda forsingu,
mat. jedna z najważniejszych metod współczesnej teorii mnogości;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia