metalami ziem rzadkich

Encyklopedia PWN

Mosander Carl Gustaw, ur. 10 IX 1797, Kalmar, zm. 15 X 1858, Angsholm,
szwedzki lekarz i chemik;
działania, których celem jest zapewnienie utrzymania równowagi biol. ekosystemów mor. oraz racjonalne wykorzystanie ich żywych zasobów.
pierwiastki chemiczne tworzące 3. grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych: skand Sc, itrY, lutet Lu i lorens Lr (dawniej do skandowców zaliczano skand, itr, lantan La i aktyn Ac, często także tzw. pierwiastki f-elektronowe: lantanowce i aktynowce);
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia