metalami ziem rzadkich

Encyklopedia PWN

wspólna nazwa skandu, itru i → lantanowców.
pierwiastki ziem rzadkich, metale ziem rzadkich,
nazwa zwyczajowa pierwiastków chem. należących do skandowców i niekiedy także lantanowców;
zwyczajowa nazwa tlenków pierwiastków chem. należących do skandowców i często lantanowców;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
substancja pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, powstała w wyniku procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, tworząca złoże;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia