metaboliczna

Encyklopedia PWN

rodzaj ruchu występujący u organizmów jednokomórkowych;
med. współwystępowanie kilku czynników ryzyka miażdżycy, co wiąże się z istotnym zwiększeniem wystąpienia choroby wieńcowej i jej powikłań oraz identyfikuje osoby szczególnie podatne na wystąpienie cukrzycy.
porfiria
[gr.],
med. zaburzenia metaboliczne spowodowane wrodzonymi niedoborami enzymów biorących udział w biosyntezie hemu;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
glikogenozy
[gr.],
grupa chorób metabolicznych uwarunkowanych genetycznie, polegających na niedostatecznej aktywności enzymów syntetyzujących lub rozkładających glikogen;
kwasica, acydoza,
med. zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej przejawiające się wzrostem stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych, spowodowane zwiększeniem zawartości kwasów lub utratą zasad;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia