mechaniczny

Encyklopedia PWN

pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kol., drogach publicznych);
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
zegar, w którym generatorem przebiegu okresowego jest poruszające się ruchem harmonicznym wahadło (zegar mechaniczny wahadłowy) lub drgający balans (zegar mechaniczny balansowy);
jednostka mocy (głównie silników spalinowych);
każdy, z wyjątkiem elektr. napęd silnikowy (np. spalinowy, parowy) lub napęd akumulatorowy, który wykorzystuje energię napiętej sprężyny, podniesionego ciężarka lub energię zgromadzoną w wirującej masie, lub napęd, w którym część pośrednicząca w przenoszeniu energii mech. jest mechanizmem (np. napęd łańcuchowy, pasowy), także zespół napędowy, w którym źródłem energii jest jakiekolwiek urządzenie, a nie organizm żywy.
przekazywana za pośrednictwem przyrządów odtwarzających nagrania (gramofon, magnetofon) lub mechaniczna muzykaych instrumentów muzycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia