mechaniczne

Encyklopedia PWN

muz. instrumenty odtwarzające utwory zapisane na wałkach ze sztyftami, na perforowanej taśmie lub płycie;
rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia różnych wielkości mechanicznych (np. gęstości, naprężeń, ciśnień) wywołane lokalnymi przesunięciami cząstek ośrodka względem ich średnich położeń równowagi;
okresowe, o określonej częstotliwości, zmiany prędkości i położenia ciał układu mechanicznego;
w mechanice ciała stałego teoret. opis własności materiału podany w postaci równań wiążących bieżące pole sił wewn. (naprężenie) z polami deformacji (odkształcenie) i ich prędkości oraz ewentualnie z polami temperatur;
sprzęgło, w którym łącznikiem między wałami są ciała stałe;
przekazywana za pośrednictwem przyrządów odtwarzających nagrania (gramofon, magnetofon) lub mechaniczna muzykaych instrumentów muzycznych.
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kol., drogach publicznych);
stan, w którym wszystkie punkty materialne układu mech. znajdują się w spoczynku względem rozpatrywanego układu odniesienia;
fiz. stosunek pracy mechanicznej W do równoważnej jej ilości ciepła Q, R = W/Q;
zegar, w którym generatorem przebiegu okresowego jest poruszające się ruchem harmonicznym wahadło (zegar mechaniczny wahadłowy) lub drgający balans (zegar mechaniczny balansowy);
państw. archiwum o charakterze centralnym, podległe Nacz. Dyrekcji Archiwów Państwowych;
energia związana z ruchem układu mech. jako całości lub poszczególnych jego części względem siebie
jednostka mocy (głównie silników spalinowych);
każdy, z wyjątkiem elektr. napęd silnikowy (np. spalinowy, parowy) lub napęd akumulatorowy, który wykorzystuje energię napiętej sprężyny, podniesionego ciężarka lub energię zgromadzoną w wirującej masie, lub napęd, w którym część pośrednicząca w przenoszeniu energii mech. jest mechanizmem (np. napęd łańcuchowy, pasowy), także zespół napędowy, w którym źródłem energii jest jakiekolwiek urządzenie, a nie organizm żywy.
obróbka anodowo-mechaniczna, termoelektrolityczna obróbka,
rodzaj → obróbki erozyjnej.
mech. stosunek przyrostu odkształcenia do przyrostu obciążenia;
prasa, w której nacisk jest wywierany za pomocą suwaka o napędzie mech.;
rodzaj przekładni, której wszystkie elementy są ciałami stałymi, sztywnymi lub podatnymi;

Słownik języka polskiego PWN

mechaniczny
1. «dotyczący mechaniki»
2. «wyposażony w mechanizm»
3. «wykonywany za pomocą maszyny lub mechanizmu»
4. «wykonywany w sposób automatyczny, niewymagający myślenia»

• mechanicznie • mechaniczność
energia mechaniczna «energia związana z ruchem ciał»
integrator mechaniczny «przyrząd do pomiaru pól figur płaskich»
koń mechaniczny «jednostka mocy stosowana do określania mocy silników mechanicznych»
muzyka mechaniczna «muzyka przekazywana za pośrednictwem płyty, kasety lub instrumentów mechanicznych»
praca mechaniczna «praca wykonywana za pomocą maszyn i urządzeń mechanicznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia