mechaniczna

Encyklopedia PWN

przekazywana za pośrednictwem przyrządów odtwarzających nagrania (gramofon, magnetofon) lub mechaniczna muzykaych instrumentów muzycznych.
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
energia związana z ruchem układu mech. jako całości lub poszczególnych jego części względem siebie
obróbka anodowo-mechaniczna, termoelektrolityczna obróbka,
rodzaj → obróbki erozyjnej.
mech. stosunek przyrostu odkształcenia do przyrostu obciążenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia