mechaniczną

Encyklopedia PWN

przekazywana za pośrednictwem przyrządów odtwarzających nagrania (gramofon, magnetofon) lub mechaniczna muzykaych instrumentów muzycznych.
technika wytwarzania stopów bez udziału fazy ciekłej stosowana do syntezy materiałów, których nie można uzyskać innymi metodami albo też charakteryzujących się odmiennym, niż w przypadku zastosowania innych metod wytwarzania, typem struktury;
muz. instrumenty odtwarzające utwory zapisane na wałkach ze sztyftami, na perforowanej taśmie lub płycie;
roln. urządzenie do mech. dojenia krów;
rozchodzące się w ośrodku materialnym zaburzenia różnych wielkości mechanicznych (np. gęstości, naprężeń, ciśnień) wywołane lokalnymi przesunięciami cząstek ośrodka względem ich średnich położeń równowagi;
pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kol., drogach publicznych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia