mechanice

Encyklopedia PWN

operatory odwzorowujące przestrzeń Hilberta stanów fiz. w siebie.
twierdzenia poprawnie wydedukowane z podstawowych praw fizyki, prowadzące do wyników wyraźnie sprzecznych z odczuciem obserwatora opartym na faktach empirycznych i codziennym doświadczeniu.
mechanika
[gr. mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych oraz oddziaływań między nimi, prowadzących do zmiany ruchu ciał lub ich odkształceń.
fundamentalna teoria fizyczna opisująca oddziaływanie mikroobiektów materii między sobą oraz z zewnętrznymi polami, głównie z polem elektromagnetycznym.
dział astronomii zajmujący się oddziaływaniami grawitacyjnymi między ciałami niebieskimi oraz ruchami tych ciał pod wpływem sił grawitacyjnych;
nauka będąca podstawową dyscypliną geotechniki.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia