matówkę

Encyklopedia PWN

fot. płasko-równoległa płytka z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału (ze szkła lub tworzywa sztucznego), której jedna powierzchnia jest zmatowana w celu rozproszenia padającego na nią światła;
fot. element układu celowniczego, wbudowany zazwyczaj w matówkę aparatów fot. lustrzanych jednoobiektywowych, ułatwiający precyzyjne ustawienie ostrości obrazu;
fot. urządzenie w aparacie fot. lub kamerze film. umożliwiające ustalenie granic fotografowanego obrazu oraz ocenę jego kompozycji;
fot. pot. nazwa aparatu fot. zwierciadlanego, w którym za obiektywem jest umieszczone zwierciadło kierujące promienie na matówkę lub pryzmat.
lustrzanka z ruchomym zwierciadłem, które po naciśnięciu spustu migawki unosi się do góry, zasłaniając matówkę, a odsłaniając migawkę.
ekran, na którym powstaje obraz w wyniku rzutowania (np. za pomocą rzutnika lub projektora film.) obrazu oryginału (np. diapozytywu lub obrazu film.); zadaniem e.p. jest takie rozproszenie światła nań padającego, aby była możliwa obserwacja całego obrazu na ekranie z różnych kierunków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia