maszynowy

Encyklopedia PWN

zespół współpracujących ze sobą maszyn i urządzeń, tworzących konstrukcyjną całość;
roln. zespół złożony z energetycznego źródła napędowego (silnika, ciągnika) i narzędzia lub maszyny;
automatyczna broń strzelecka przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi i długimi seriami), wyjątkowo ogniem pojedynczym, szybkostrzelność teoret. do ok. 1500 strzałów/min,
element tokarki, szlifierki lub przyrządu pomiarowego zakończony stożkiem;
maszyny stanowiące wyposażenie zakładu przemysłowego.
automatyczna broń palna strzelecka z kolbą stałą lub składaną, przeznaczona do strzelania ogniem ciągłym (krótkimi seriami) nabojami pistoletowymi na odległość ok. 200 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia