maszyn szyfrujących

Encyklopedia PWN

urządzenie mech. lub elektromech. (obecnie także układ elektroniczny) służące do szyfrowania.
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
kryptonim niem. elektromech. maszyny szyfrującej, skonstruowanej w Centrum Łączności III Rzeszy, mającej zapewnić absolutną tajność nadawanych depesz;
Rejewski Marian Adam, ur. 16 VIII 1905, Bydgoszcz, zm. 13 II 1980, Warszawa,
matematyk i kryptolog;
Różycki Jerzy Witold, pseud. Julien Rouget, ur. 24 VII 1909, Olszana (gubernia kijowska), zm. 9 I 1942, okolice Balearów,
matematyk i kryptolog;
techn.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia