maszyn cieplnych

Encyklopedia PWN

maszyna, w której zachodzi przemiana energii w pracę (silnik) lub pracy w energię (maszyna robocza) i w tej przemianie jest wykorzystywane ciepło;
maszyna
[niem. < łac.],
urządzenie techniczne złożone z połączonych ze sobą różnych części (części maszyn), służące do przetwarzania energii lub wykonywania kosztem pobranej energii określonej pracy;
dział techniki zajmujący się budową i eksploatacją maszyn i urządzeń cieplnych wykorzystujący podstawy teoret. nauk: termodynamiki techn., teorii spalania i nauki o wymianie ciepła.
maszyna, w której odbywa się ciągły przepływ czynnika roboczego (płynu) i ciągłe przekazywanie energii od lub do czynnika;
silnik, w którym następuje przetworzenie energii wewnętrznej czynnika roboczego na pracę mechaniczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia