masy

Encyklopedia PWN

bud. ciekły asfalt do zalewania szczelin dylatacyjnych, również zaczyn budowlany lub zaprawa cementowa do zalewania spoin między np. wielkowymiarowymi blokami ściennymi, płytami stropowymi.
spektrometr mas, spektrometr masowy,
przyrząd do wyznaczania mas atomowych lub cząsteczkowych na zasadzie rozdzielania wiązek cząstek naładowanych (jonów) wg wartości stosunku ich masy do ładunku (m/z).
chem. technika służąca do badania struktury i identyfikacji związków chemicznych oraz oznaczeń ilościowych (pierwiastków, związków chemicznych) na podstawie analizy wartości stosunku masy do ładunku (m/z) wiązki jonów wprowadzonych do spektrometru mas;
widmo mas, widmo masowe,
zapis natężenia sygnałów jonów gazowych w funkcji wartości stosunku m/z, gdzie m — masa jonu, a z — jego ładunek;
fiz. wielkość utworzona ze stałej Plancka h, prędkości światła w próżni c oraz stałej grawitacyjnej G: mP = (c/G)½ ≈ 2,177 · 10–8 kg;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia