masy

Encyklopedia PWN

fiz. wielkość przypisywana elektronom przewodnictwa i dziurom w ciele stałym, występująca w równaniu określającym zależność między ich energią kinetyczną a pędem (kwazipędem);
półprodukt w produkcji papieru i tektury wytworzony z makulatury;
pojęcie stosowane w meteorologii na określenie powietrza zajmującego duży obszar (setek tys. km2) i mającego na danym poziomie w przybliżeniu jednakowe właściwości fiz. (gł. temperaturę i wilgotność).
hydrol. określenie wód oceanicznych (mor.) o znacznej objętości i dość jednolitych właściwościach (m.in. temperatura, zasolenie, zawartość tlenu), ukształtowanych w określonym czasie i w danym rejonie kuli ziemskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia